Bildhuggaren 1

Fastigheten är en äganderätt och omfattar två sammanlänkade byggnader. Byggnadernas totala uthyrningsbara area uppgår till cirka 14 500 kvadratmeter och inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler.

Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1990 och byggdes ut 2007. Fastigheten inrymmer både låg- och höglagerutrymmen.

Höglagerdelen har en takhöjd om cirka nio meter. Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Teknisk översikt  
Byggnadsår 1990/2007
Uthyrbar area 14 647 kvm
Lastportar 12
Grundläggning Betongplattor
Stomme Prefabricerad betong
Fasad Sandwichelement av plåt på nyare lagerdel,
prefab lättbetongplank på äldre del.
Tak Takpapp samt gummiark
Värme Fjärrvärme
Ventilation Mekanisk

Läget

Fastigheten är belägen i Vaggeryd där industri och logistik har ett starkt fäste tack vare ortens goda infrastruktur och tillgänglighet. Staden är en viktig knutpunkt för gods som skickas från kontinenten och ska distribueras vidare genom södra Sverige. Genom Vaggeryd kommun passerar E4:an och kommunen har totalt sex avfarter till motorvägen vilket möjliggör snabba transporter. Inom en radie av 40 mil nås 75 procent av Sveriges befolkning.

Vaggeryd sammanlänkar järnvägen från Jönköping och Nässjö. Precis intill järnvägen finns Vaggeryds kombiterminal som nås från Skandinaviens största hamn, Göteborgs hamn, och möjliggör goda tillväxtmöjligheter för hela regionen.