Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Kalendarium

2019-03-13
Extra bolagsstämma

IR-kontakt

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 (0)70 544 00 00

E-post: j.ericsson.sth@gmail.com