Bolagsstämmor

Årsstämma den 20 juni 2022

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022 kl. 16:00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär