Bolagsstämmor

Årsstämma den 9 maj 2018

Klockarbäcken Property Investment årsstämma ägde rum onsdagen den 9 maj 2018, kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma