Nyheter

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
 • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
 • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med följande avstämningsdagar under 2018 delade bolaget ut följande belopp:
den 16 januari 2018 (2,00 kr) , 18 april 2018 (2,00 kr).

I mars 2018 tillträdde Johan Ericsson som VD för bolaget.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2018-06-30
Jan-juni 2018
2017-06-30
Jan-juni 2017
2017-12-31
Jan-dec 2017
Avkastning på eget kapital 2,2% 1,6% 4,4%
Balansomslutning, kr 263 233 020 270 116 835 266 785 955
Soliditet 41,1% 41,7% 43,1%
Eget kapital per aktie, kr 50,6 52,7 53,8
Belåningsgrad 47% 51% 47%
Antal utestående aktier 1 320 000 1 320 000 1 320 000
Filer för nedladdning
2019-03-13

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken) fattades beslut om att Klockarbäcken skall avvecklas och att bolagets egna kapital skall återbetalas till bolagets aktieägare.

2019-02-12

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2019-02-12

Klockarbäcken bildades under 2015 med syfte att erbjuda sina aktieägare en hög och regelbunden aktieutdelning. I anslutning till bolagets bildande förvärvades fastigheten Lagret 1 i Umeå kommun och under 2016 förvärvades ytterligare en fastighet, Bildhuggaren 1 i Vaggeryds kommun.

2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
 • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
 • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

2018-05-11

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-05

Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, har  kallat  till  årsstämma  onsdagen  den 9 maj 2018, kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-04

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417)
 • Driftsöverskottet uppgick till 19 065 721 kr (14 950 526)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 458 893 kr (9 092 533)
 • Periodens resultat uppgick till 5 084 767 kr (2 102 229)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,85 kr (1,59)
1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.