Nyheter

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
 • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
 • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med följande avstämningsdagar under 2018 delade bolaget ut följande belopp:
den 16 januari 2018 (2,00 kr) , 18 april 2018 (2,00 kr).

I mars 2018 tillträdde Johan Ericsson som VD för bolaget.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2018-06-30
Jan-juni 2018
2017-06-30
Jan-juni 2017
2017-12-31
Jan-dec 2017
Avkastning på eget kapital 2,2% 1,6% 4,4%
Balansomslutning, kr 263 233 020 270 116 835 266 785 955
Soliditet 41,1% 41,7% 43,1%
Eget kapital per aktie, kr 50,6 52,7 53,8
Belåningsgrad 47% 51% 47%
Antal utestående aktier 1 320 000 1 320 000 1 320 000
Filer för nedladdning
2018-09-05

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121)
 • Driftsöverskottet uppgick till 9 538 148 kr (9 791 516)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 643 529 kr (6 956 111)
 • Periodens resultat uppgick till 2 476 296 kr (2 772 234)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,87 kr (2,10)
2018-05-11

Vid årsstämman i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), fattades bland annat nedan angivna beslut.

2018-05-11

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-05

Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, har  kallat  till  årsstämma  onsdagen  den 9 maj 2018, kl. 13.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18 i Göteborg.

2018-04-04

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417)
 • Driftsöverskottet uppgick till 19 065 721 kr (14 950 526)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 458 893 kr (9 092 533)
 • Periodens resultat uppgick till 5 084 767 kr (2 102 229)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,85 kr (1,59)
2017-11-09

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet"). Genom pressmeddelande den 18 oktober 2017 förlängde Catena acceptperioden för Erbjudandet.

2017-10-18

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande cirka 67,8 procent av totalt antal aktier och röster i Klockarbäcken.

2017-10-03

Börsnoterade logistikfastighetsbolaget Catena AB (Catena) har lagt bud på samtliga aktier i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken). Aktieägare i Klockarbäcken erbjuds nyemitterade aktier i Catena som betalning. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken.

1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.