Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och ska enligt Klockarbäckens bolagsordning bestå av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född: 1948

Övriga uppdrag:
Delägare advokatfirman Glimstedt, styrelseordförande
Torslanda Property Investment AB, styrelseordförande Link Prop Investment AB.

Arbetslivserfarenhet:
Delägare, Glimstedt, 2008, Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987- 2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Utbildning:
Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law, 1978, Fil.kand., Stockholms universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970.

John-Olov Bennmarker Styrelseledamot

Född: 1948

Övriga uppdrag:
Ägare till Sigena AB.

Arbetslivserfarenhet:
Sedan 1983 varit VD i Forsaträ AB, numera Sigena AB, med dotterbolaget Aven Forsa AB. Aven Holmestrand med dotterbolaget Aven Rabbalshede förvärvades 2006. Koncernen var då en av de ledande tillverkarna av träemballage till industrikunder i Sverige och Norge. Sommaren 2015 såldes Aven Holmestrand och Aven Rabbalshede. Styrelseuppdrag i Handelsbanken Hudiksvall från 1994-2005. Styrelseuppdrag i Huddig AB mellan 2004-2013 varav styrelseordförande de senaste tre åren.

Stefan Davidson Styrelseledamot

Född: 1958

Övriga uppdrag:
Delägare och investeringsansvarig Eton Innovation AB, styrelseledamot Torslanda Property Investment AB, styrelseledamot Link Prop Investment AB.

Arbetslivserfarenhet:
Delägare Eton Innovation 1984-2015. Ansvarig för finansiella investeringar 2012-2015. Produktansvarig tekniskt och kommersiellt 1995-2012. Produktutveckling 1979-1995.

Revisor

David Johansson Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som huvudansvarig
revisor.