Fastigheten

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bildhuggaren 1, Vaggeryds kommun. Bolaget förvaltas av Wilfast Förvaltning AB.

Bildhuggaren 1

Fastigheten Bildhuggaren 1 är belägen i Vaggeryd där industri och logistik har ett starkt fäste tack vare ortens goda infrastruktur och tillgänglighet genom läget vid E4an. Fastighetens enda hyresgäst Landmann har gått i konkurs. Uthyrningsarbete pågår för fullt.

Läs mer

Bildhuggaren 1