Bolagsstyrning

Bolaget leds av styrelse och VD.

Wilfast Förvaltning AB är ansvarig för ekonomisk och administrativ förvaltning av bolaget samt förvaltning av bolagets fastighet.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att samtliga ägares intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt.